Úzkostné stavy – výskumy ukázali, že CBD pomohlo ľudom s pocitom úzkosti, napríklad pri hovorení na verejnosti. Iné štúdie ukázali, že pomáha s úzkostnými stavmi tak, že:

-zbavuje stresu

-znižuje frekvenciu srdcového tepu pri stresových situáciách

-zmierňuje posttraumatické stresové poruchy

-podporuje a ukľudnuje spánkové receptory

Epilepsie – klinické výskumy na pacientoch sú stále na začiatku, ale doteraz výskumy amerického združenia epilepsie (AES) dávajú CBD veľkú nádej v boji s touto chorobou. Štúdie z roku 2016 ukázali, že zo vzorky 214 pacientov mali účastníci v priemere o cca 36% menej časté záchvaty.

Bolesť – výskumy ukazujú, že vplyv CBD na receptory v mozgu môžu pomáhať pri zmiernení od bolesti. Napríklad pri bolestiach po chemoterapii, pri artróze, chronických bolestiach, pri roztrúsenej skleróze, bolestiach svalov, kĺbov, pri bolestiach spôsobených poranením chrbtice.

Kožné problémy – výskumy CBD ukazujú, že by mohlo byť úspešné aj v boji s kožnými ochoreniami ako napríklad akné, či dermatitída. Jedna z amerických štúdií uverejnila, že CBD potlačuje činnosť mazových žliaz. Maz síce hydratuje pokožku, ale pri vyššej aktivite vedie práve ku vzniku akné.

Rakovina – pri predklinických štúdiách bolo zistené, že CBD môže zabraňovať rastu karcinomu tlstého čreva, prostaty, pľúc a pŕs. CBD zosilnila úmrtnosť rakovinotvorných buniek a sťažovala im aj rozširovanie. V tomto prípade je však potreba ešte veľa klinických štúdií.

Poruchy spánku – CBD je často doporučované pri problémoch so spánkom. CBD vaše telo ukľudňuje a uspávanie je ďaleko ľahšie. Pri výskumoch bolo zistené, že kvalita spánku vzrástla, nočné prebúdzanie ustúpilo a po prebudení bolo telo viacej odpočinuté a malo viacej energie.

Ďalšie zdravotné problémy – podľa správ WHO môže CBD pomáhať i napríklad so zmiernením dôsledkov Alzheimerovej choroby, parkinsonovej choroby, zápalu čriev, u komplikácii cukrovky, roztrúsenej sklerózy, neurodegeneratívnheo ochorenia nervovej sústavy, Huntingtonovy choroby a veľa ďalších chorôb.

Menu